(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - 7 Kiểu Thắt Khăn Turban Xinh "Chịu Không Nổi" Cho Mùa Hè

Video - 7 Kiểu Thắt Khăn Turban Xinh "Chịu Không Nổi" Cho Mùa Hè

7 Kiểu Thắt Khăn Turban Xinh "Chịu Không Nổi" Cho Mùa Hè

Chỉ với mẫu khăn turban cơ bản, Emmi đã có thể biến hoá 7 kiểu thắt khăn xinh "không chịu nổi" cho mình :D Ai chuẩn bị đi biển thì share ngay nhé !

Cập nhật: 13-Jul-2016
7 Kiểu Thắt Khăn Turban Xinh “Chịu Không Nổi” Cho Mùa Hè <p>Chỉ với mẫu khăn turban cơ bản, Emmi đã có thể biến hoá 7 kiểu thắt khăn xinh “không chịu... thumbnail text