(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - Tự Tạo 2 Kiểu Tóc Uốn Lọn Bồng Bềnh Siêu Đơn Giản

Video - Tự Tạo 2 Kiểu Tóc Uốn Lọn Bồng Bềnh Siêu Đơn Giản

Tự Tạo 2 Kiểu Tóc Uốn Lọn Bồng Bềnh Siêu Đơn Giản

Hi Beauties, phận làm con gái mà chưa biết cách uốn lọn bồng bềnh này thì chưa được nha các chế! 😆😆 Đùa tí chứ hôm trước Emmi Hoàng​ làm livestream được nhiều bạn khen tóc đẹp quá ❤, nên hôm nay phải share liền tuyệt chiêu uốn tóc của mình cho các chị em thôi ahihi 💃💃💃 Ai thấy Emmi có tâm thì nhớ bắn tym và save về để còn áp dụng đi chơi & đi làm nhaa! 💯💯

Cập nhật: 07-Apr-2017
Tự Tạo 2 Kiểu Tóc Uốn Lọn Bồng Bềnh Siêu Đơn Giản <p>Hi Beauties, phận làm con gái mà chưa biết cách uốn lọn bồng bềnh này thì chưa được nha c&aa... thumbnail text