(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - 5 Bài Tập Thở Để Giảm Stress Và Giảm Mỡ Bụng

Video - 5 Bài Tập Thở Để Giảm Stress Và Giảm Mỡ Bụng

5 Bài Tập Thở Để Giảm Stress Và Giảm Mỡ Bụng

☀ Vì một tương lai không stress. Bonus thêm cơ bụng đẹp :3 Nghiên cứu chứng minh tập luyện thường xuyên cách thở này cũng giúp GIẢM MỠ BỤNG nữa đó !! :* Thực hành ngay và luôn từ hôm nay cùng chị Emmi Mê Shopping nhé các chế. Đoàn kết!

Cập nhật: 05-Apr-2016
5 Bài Tập Thở Để Giảm Stress Và Giảm Mỡ Bụng <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>☀ Vì một tương lai không stress. Bonus th&e... thumbnail text