(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Witch hazel distilate

Witch hazel distilate


(Tiếng Việt. Nước cây phỉ phù thủy)
Dung dịch nước thu được bằng cách chưng cất cành con của cây Hamamelis virginiana. Xem thêm witch hazel extract.