(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Wild spanish marjoram

Wild spanish marjoram


(Tiếng Việt. Cây kinh giới tây ban nha dại)

Được mô tả là có tính chất thảo mộc kháng viêm và khử trùng. Xem thêm marjoram.