(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Vp/Eicosene copolymer

Vp/Eicosene copolymer


Có thể được sử dụng cho các mục đích rất đa dạng, bao gồm kết nối, tạo màng, và kiểm soát độ nhớt.