(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Volcanic sand

Volcanic sand


(Tiếng Việt. Cát núi lửa)

Chất mài mòn nhẹ. Nó được sử dụng trong các sản phẩm lột da.
X