(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Vitamin F

Vitamin F


Sử dụng trong điều trị và chăm sóc da khô. Đây là tên chung của một nhóm các axit béo thiết yếu bao gồm axit arachidonic, linoleic và alpha-linoleic. Xem thêm axit arachidonic; axit linoleic.