(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Vegetable starch

Vegetable starch


(Tiếng Việt. Tinh bột thực vật)

Một chất làm đặc.
X