(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tryptophan

Tryptophan


Một trong số 21 axit amin cấu thành nên protein. Tryptophan là một thành phần của nhân tố dưỡng ẩm tự nhiên của da. Xem thêm axit amin.