(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Trisodium hedta

Trisodium hedta


Tên gọi khác: trisodium hydroxy EDTA.

(Tiếng Việt. Trinatri HEDTA; trinatri hydroxy EDTA)

Một chất bảo quản. Xem thêm tetrasodium EDTA.
X