(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Trisodium edta

Trisodium edta


(Tiếng Việt. Trinatri EDTA)

Một chất bảo quản. Xem thêm tetrasodium EDTA.