(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Trisodium ascorbyl palmitate phosphate

Trisodium ascorbyl palmitate phosphate


(Tiếng Việt. Trinatri ascorbyl palmitate phosphate)

Một nguyên liệu kháng oxy hóa và chống nếp nhăn, đây là dẫn xuất của vitamin C với khả năng thẩm thấu tốt. Theo các nhà sản xuất, nó giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.