(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Triethylene glycol

Triethylene glycol


Một dung môi được điều chế từ ethylene oxide và ethylene glycol.
X