(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Triclosan

Triclosan


Một chất bảo quản được đánh giá là có tiềm năng gây kích ứng thấp trong các sản phẩm lưu lại trên da.