(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Treemoss extract (Evernia furfuracea)

Treemoss extract (Evernia furfuracea)


(Tiếng Việt. Chiết xuất treemoss)

Một nguyên liệu thảo mộc giúp tạo lớp mùi hương trong sản phẩm.