(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Transglutaminase

Transglutaminase


Một emzyme được cho là có khả năng kích hoạt các chức năng sinh lý của da.