(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tocopheryl sorbate

Tocopheryl sorbate


Hầu như được sử dụng làm chất chống oxy hóa. Đây là một dạng đã biến tính của tocopherol. Xem thêm vitamin E, vitamin E acetate.