(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tocopheryl linoleate

Tocopheryl linoleate


Được sử dụng như một chất kháng oxy hóa và dưỡng da.