(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Thioctic acid

Thioctic acid


(Tiếng Việt. Axit thioctic)

Cũng được biết với cái tên axit alpha lipoic. Một chất kháng oxy hóa. Xem alpha lipoic acid.