(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Thiamine hcl

Thiamine hcl


Tên gọi khác: vitamin B1

Sử dụng làm chất làm mềm. Xem thêm vitamin B.