(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tea-salicylate

Tea-salicylate


Một hoá chất hấp thụ UVB. Đây là một trong 21 hoá chất chống nắng được FDA công nhận với ngưỡng sử dụng nằm trong khoảng từ 5 đến 12%. TEA-salicylate là một hoá chất tan trong nước với khả năng hấp thụ UVB bị giới hạn. Các nhà sáng chế có thể dùng nó để làm chất bảo quản.