(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tea-oleamide peg-2 sulfosuccinate

Tea-oleamide peg-2 sulfosuccinate


Một chất hoạt động bề mặt với khả năng gây kích ứng da ở mức độ rất thấp.