(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tea-lauryl sulfate

Tea-lauryl sulfate


Một chất hoạt động bề mặt được dùng như chất làm sạch với khả năng gây kích ứng da ở mức trung bình.