(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tea-dodecyl benzene sulfonate

Tea-dodecyl benzene sulfonate


Một chất hoạt động bề mặt thường được trộn chung với các chất hoạt động bề mặt khác để sử dụng làm chất làm sạch.