(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tea-carbomer

Tea-carbomer


Được dùng để tạo ra công thức dạng gel và để kiểm soát độ nhớt.