(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Table salt

Table salt


(Tiếng Việt. Muối ăn)

Xem sodium chloride.