(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Synthetic spermaceti

Synthetic spermaceti


(Tiếng Việt. Dầu cá nhà táng tổng hợp)

Xem cetyl palmitate; spermaceti.
X