(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sucrose

Sucrose


Tên khác: table sugar (đường ăn).

Một chất làm mềm, nhũ hóa nhẹ và giữ ẩm. Có thể sử dụng thay thế cho glyceryl.