(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sucrose cocoate

Sucrose cocoate


Làm mịn và chống kích ứng. Nó cũng là một chất nhũ hoá.