(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sucrose cocoate sorbitan stearate

Sucrose cocoate sorbitan stearate


Một chất nhũ hóa dựa trên nền sucrose.