(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Stearyl heptanoate

Stearyl heptanoate


Một chất làm mềm không nhớt cung cấp một lớp màng đẩy nước tốt. Stearyl heptanoate là một loại sáp tự nhiên của tuyến rỉa lông ở chim.
X