(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Stearyl acrylate

Stearyl acrylate


Thông thường được tìm thấy trong tổ hợp với các hóa chất khác, nó hoạt động như một chất tạo màng để giúp duy trì độ ẩm trên da.