(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Stearic acid diethylamide

Stearic acid diethylamide


(Tiếng Việt. Axit stearic diethylamide)

Xem stearamide DEA.