(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Starch gum

Starch gum


(Tiếng Việt. Gôm tinh bột)

Xem dextrin.