(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Spirulina amino acids

Spirulina amino acids


(Tiếng Việt. Axit amin Spirulina)

Một phức hợp của các axit amin với khả năng dưỡng ẩm cao, có nguồn gốc từ khuẩn Spirulina platensis.