(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sphingomyelin

Sphingomyelin


Có thể được dùng như một thành phần liposome vừa ưa nước vừa kị nước trong quá trình sản xuất các loại thuốc con nhộng chứa liposome.
X