(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sorbitan oleate

Sorbitan oleate


Một chất nhũ hóa nhẹ dịu có nguồn gốc từ đường.