(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Soluble elastin

Soluble elastin


(Tiếng Việt. Elastin tan)

Xem tropoelastin.