(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium/tea lauryl

Sodium/tea lauryl


(Tiếng Việt. Natri/TEA lauryl)

Một chất hoạt động bề mặt gây kích ứng ở mức độ trung bình.
X