(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium triceth sulfate

Sodium triceth sulfate


(Tiếng Việt. Natri triceth sulfate)

Một chất hoạt động bề mặt.