(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium tetraborate

Sodium tetraborate


(Tiếng Việt. Natri tetraborat)

Xem sodium borate.