(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium tallowate

Sodium tallowate


(Tiếng Việt. Natri tallowate)

Chất hủy bọt, làm mềm, và là chất trung gian và hoạt động bề mặt. Xem thêm mỡ động vật.
X