(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium polystyrene sulfonate

Sodium polystyrene sulfonate


(Tiếng Việt. Natri polystyrene sulfonate)

Chất tạo màng. Nó giữ hoạt tính ở đúng vị trí và cho cảm giác da săn chắc. Nó được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp.
X