(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium polyphosphate

Sodium polyphosphate


(Tiếng Việt. Natri polyphosphate)

Một chất bảo quản chống lại vi khuẩn, mốc, và men. Sử dụng ở nồng độ cao có thể gây kích ứng da.