(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium polyacrylate

Sodium polyacrylate


(Tiếng Việt. Natri polyacrylate)

Chất tạo huyền phù, chất  và nhũ hoá.
X