(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium phosphate

Sodium phosphate


(Tiếng Việt. Natri phosphate)

Giúp duy trì pH của sản phẩm.