(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium pcs

Sodium pcs


Tên khác: Ajidew N-50

(Tiếng Việt. Natri PCS)

Một chất giữ ẩm. Xem thêm PCA; sodium PCA.