(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium magnesium silicate

Sodium magnesium silicate


(Tiếng Việt. Natri magie silicate)

Một chất kết nối và chất độn chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trang điểm.
X