(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium hydroxymethyl glycinate

Sodium hydroxymethyl glycinate


(Tiếng Việt. Natri hydroxymethyl glycinate)

 Một chất kháng sinh. Nó là dẫn xuất của glycine, một axit amin có sẵn trong tự nhiên, và được sử dụng làm chất bảo quản trong mỹ phẩm.
X